Shiatsu....... is een behandelmethode die tracht lichaam en geest tot rust te brengen. De kracht van de parasympathicus (het vegetatieve zenuwstelsel) wordt geactiveerd en helpt om de fysiologische processen in een lichaam te harmoniseren. Shiatsu betekent druk, die met de hand of de voet van de behandelaar op bepaalde punten op het lichaam van de cliënt wordt toegepast. De waarneming van de prikkel zorgt ervoor dat processen in het lichaam op gang komen, die het zelfgenezend vermogen bevorderen. Volgens TCM stroomt Qi (levenskracht) in de z.g. Meridianen. Meridianen zijn de energetische lijnen die acupunctuurpunten met elkaar verbinden.
Deze manier van behandelen wordt doorgaans als zeer weldadig en rustgevend ervaren, en werkt op de Bindweefsellaag in het lichaam, die de prikkel doorstuurt naar het eerder genoemde Vegitatieve zenuwstel, de Parasympathicus.

Shiatsubehandelingen, bij:
- spanning, stress, onrust
- buikklachten
- burn out
- rug- en nekklachten
- zwangerschap
- schouder-, rug- en nekklachten
- gewrichtsklachten

Tevens maak ik gebruik van de techniek van het cuppen, Guasha en Moxa. Dit zijn technieken die bepaalde chemische stofjes in het lichaam vrijmaken om vooral bij klachten van het bewegingsapparaat het proces van herstel te versnellen
                                                   Shiatsu